martes, 12 de junio de 2012

Les parts d'un mosquit


Els mosquits estan formats principalment pel cap, el tòrax i l'abdomen.

El cap és la part anterior al cos del mosquit, on estan situades les dues antenes articulades, els ulls i el seu aparell bocal. La boca està formada per un llavi superior, un llavi inferior i uns palpals labials, semblants a la llengua que tenim nosaltres. Aquests palpals són els òrgans sensorials dels mosquits, i tenen l'objectiu de buscar i seleccionar els aliments desitjats.

El tòrax és la part mitja del insecte, és a dir, el tronc i està compost per tres segments; protòrax, mesotòrax i metatòrax.

L’abdomen és la part del cos del mosquit que conté de nou a onze segments, que divideixen a l’animal. Al vuitè i novè es troben els òrgans genitals de les femelles i els mascles.

A part d’aquestes parts principals, es troben les ales i les potes, situades al tòrax. Les ales són la característica més important que tenen els mosquits per poder moure’s, i les potes estan compostes per el trocànter, el fèmur, la tíbia i el tars tots ells units per una membrana.
No hay comentarios:

Publicar un comentario