miércoles, 13 de junio de 2012

Estadístiques sobre les enquestes
Aquests són els resultats de les respostes a les nostres enquestes:


En aquesta estadística hem barrejat l'alimentació de les persones, amb el la freqüència amb què els mosquits piquen a la gent. Com es pot veure en els gràfics, a la gent que menja més dolç els hi piquen més els mosquits, i a la que menja més salat, el hi piquen menys. Com hem explicat abans, no hi ha una relació directa científica, però nosaltres hem deduït que la gent que menja més dolç els hi piquen més perquè deixa de menjar altres productes que segurament contenen més quantitat de vitamina B6.

En aquests resultats, en canvi, només ens hem adonat que les dones acostumen més a posar-se l'antimosquits que els homes, i que les al·lèrgies a les picades de mosquit, també les acostumen a tenir més les dones.
No hay comentarios:

Publicar un comentario